Hasiaci sprej Flame Ade

Hasiaci sprej Flame Ade

Hasící sprej Flame Ade je nový inovativní produkt na českém trhu v oblasti protipožárních prostředků ve formě hasícího spreje. Jeho příchod může znamenat zásadní revoluci v oblasti hasebních prostředků proti začínajícím požárům, například osobních vozidel, ale i v domácnosti, na chalupě nebo v zaměstnání.

V posledních desetiletích nedocházelo v zásadě k žádnému progresivnímu pokroku v oblasti hasících přístrojů pro osobní vozidla. Dokud se neobjevily hasící spreje jako je Flame Ade.

V čem spočívá jeho inovace? Především v technologii, jakým způsobem přistupuje k hašení požáru.

Hasicí sprej Flame Ade se používá jako normální sprej, to znamená, že každý je schopen jej okamžitě použít. Jeho vysoce účinná hasící směs chemicky ochlazuje místo požáru pod zápalnou teplotu, a tak brání samovznícení již uhašeného místa požáru. To je zejména problém u dnešních vozidel, které jsou plné plastů a mají tendenci po uhašení znovu vzplanout.

Tady nastupuje další unikátní vlastnost hasícího spreje Flame Ade, a to eliminace nežádoucího toxického kouře, který často svou toxickou agresivitou znemožňuje pohyb kolem hořícího vozidla a tím komplikuje hašení, případně záchranu uvízlé posádky.

Hasivo v hasícím spreji má velmi nízké povrchové napětí, což znamená, že se dostane i do těch míst, kam se běžné vodní spreje nebo hasící přístroje nedostanou.

Výhoda zejména proti práškovým přístrojům spočívá v možném opakovaném použití. Pokud jednou začnete hasit práškovým hasícím přístrojem, poměrně rychle uteče tlak plynu, který pohání prášek ven a při přerušení hašení zpravidla uvízne zbytek prášku v nádobě bez možnosti dalšího použití.

Po uhašení požáru přichází sčítání škod na vozidle. Použití hasícího spreje Flame Ade minimalizuje druhotné škody. Oblasti zasažené hasivem nejsou poškozeny tak, jak by byly použitím práškového přístroje.

 

Technická data hasícího spreje Flame Ade:

 • Hasící sprej je určen pro rychlou likvidaci začínajících požárů třídy A (papír, dřevo, textil) a třídy B (nafta, benzín).
 • Obsah: 470 ml
 • Hmotnost: 560 g
 • Rozměry: 25,5 cm (v) x 6,5 cm (průměr)
 • Rozsah teplot použití: -15°C +50°C (jediný sprej na trhu s tak nízkou teplotou použití - možno ponechat ve vozidle i v zimě)
 • Dostřik hasiva: až 4 m
 • Doba činnosti: 19 – 21 s
 • Minimální trvanlivost: 10 let od data výroby uvedeného na spodku nádoby

Dopad na životní prostředí:

Flame Ade není toxický, nezpůsobuje zvýšenou oxidaci neboli korozi zasažených dílů, je omyvatelný, šetrný a ekologický k životnímu prostředí.

 • Certifikace: TÜV/WGK - na 100% koncentrát
 • Vyhovuje zkoušce:
  OECD 203 "rybí zkouška"
  OECD 202 část 1 (48 h) "dafniová zkouška"
  OECD 423 "zkouška toxicity"
  NFPA 18 "zkouška smáčedla" pro požáry třídy A a B

Použití hasícího spreje jako:

 • hasivo
 • chladící prostředek
 • prostředek pro likvidaci nebezpečných látek
 • prostředek pro čištění kouře
 • prostředek pro likvidaci výparů
 • prostředek pro odbourání uhlovodíků pomocí mikroorganismů

Kde:

 • v domácnosti (kuchyně, garáž...)
 • na chalupě
 • v autě, na motorce
 • v přírodě
 • na pracovišti

Dostupnost: do týždňa

Naša cena: 9,00 €

 ks
RSS | Obchodné podmienky © MotoRoute 2009-2022 Všetky práva vyhradené.

MotoRoute Slovakia, s.r.o., Sabinovská 49, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 47 359 889, DIČ/IČ DPH: SK2023891364 zapísaná v OR SR Oddiel Sro, vložka č. 29068/P. Zaujímavé odkazy: www.motolife.sk