Nachádzate sa: CESTOPISY / Jednodenné výlety

TIP - Mlčící zbraně

Jiří Bašný, 1.2.2010

Severní hranice Čech a Moravy byly vždy rušné a velmi důležité z vojenského hlediska. Význam jejich obrany vzrostl v období mezi oběma světovými válkami, kdy za hranicemi nebyli ještě Poláci, ale Němci, osídlující tzv. Východní Prusko. Proto došlo v druhé polovině třicátých let k budování obranných zařízení, a jedním z center byly Králíky. Dodnes se kolem nich zachovalo množství autentických památek, a navíc se tu nachází i stále se rozvíjející vojenské muzeum.

Jedním z nebezpečných úseků, kudy mohl nepřítel poměrně snadno (z hlediska terénní konfigurace) vniknout na území státu a zde patřičně rozvinout své síly, je ploché údolí mezi Mladkovem a Králíky, tzv. kladský výběžek. Dnes tu do Stylizovaná ochrana hranicPolska směřuje hraniční přechod Dolní Lipka – Boboszów, souběžně s čerstvě rekonstruovanou a elektrifikovanou železniční tratí. Tento strategický úsek měla bránit mohutná dělostřelecká tvrz Bouda na severních svazích Suchého vrchu, a dále linie větších i menších bunkrů. Dnes ale nebudou cílem výletu, snad někdy příště. Souhrnný pohled na pevnostní systém v králické oblasti, na historii prvorepublikové armády i připomenutí její poválečné pokračovatelky přináší muzeum, do kterého bych Vás chtěl pozvat.

Městečko Králíky je lehce dosažitelné. Ze známé „severní Pevnostní střílna lehkého kulometumagistrály“ čili silnice č. 11 (Praha – Ostrava) je možno odbočit buďto kousek za Žamberkem v údolí Divoké Orlice směrem na Pastviny, Mladkov a Lichkov, z jihu pak z „11“ odbočíme na kruhovém objezdu na konci Červené Vody. Z východu se do Králík dostaneme úzkým údolím z Hanušovic po silnici „312“. Odbočka k muzeu je dobře vyznačena na průtahové komunikaci Králíků, a ukazuje na okresku na Prostřední Lipku. Po té vyjedeme z města, serpentínou vystoupáme na mírný kopec, a těsně pod vrcholem odbočíme vlevo do oploceného areálu bývalého JZD, kde se muzeum usídlilo.

Nejhodnotnější exponáty, jakož i ty skladnější a obrazové, naleznete ve výstavní hale, kde je i pokladna a malá prodejna literatury, suvenýrů s vojenskou tématikou a modelů. Z ní se vstupuje přímo mezi exponáty. Ty se vztahují jednak k těsně předválečné době, jednak k době „lidové“ armády.
Podstatnou část expozice tvoří exponáty, volně parkující na otevřené ploše. Nejstarší vozidla pamatují ještě léta druhé světové války (stíhač tanků Hetzer, vyráběný za války na podvozku českého tanku LT-38, jakož i švédský obrněný transpoPoválečná protiletadlová Praga - 2 x 30 mmrtér, vyvinutý na základě stejného stroje), ostatní jsou těsně poválečné a mladší.
Zájemci o předválečné opevnění se mohou zevrubně informovat o přístupu k nim jednak z tabule, stojící vedle správní budovy muzea, a dále z množství letáků, které jsou k dispozici v pokladně muzea. Na závěr je nutné upozornit na akci, kdy u muzea probíhá vždy v jednom ze srpnových víkendů akce bojových ukázek „Cihelna“, které pomohou přiblížit možné boje na hranicích v roce 1938.

Okolí Králík skýtá i pro zarytého motorkáře množství silniček, vhodných k projetí. Milovníci zatáček se mohou vyžít na údolní silnici na Hanušovice, nebo v řetězu serpentín, vedoucích z Červené Vody do sedla pod Suchým vrchem. Vše potřebné pro jezdce i stroj pak je k dispozici v Králíkách.

Jiří Bašný

Info na netu:

ARMYFORT
AKCE CIHELNA
 

 


kraliky_01.JPG
kraliky_01.JPG
kraliky_02.JPG
kraliky_02.JPG
kraliky_03.JPG
kraliky_03.JPG
kraliky_04.JPG
kraliky_04.JPG
kraliky_05.JPG
kraliky_05.JPG
kraliky_06.JPG
kraliky_06.JPG
kraliky_10.JPG
kraliky_10.JPG
kraliky_11.JPG
kraliky_11.JPG
kraliky_12.JPG
kraliky_12.JPG
kraliky_13.JPG
kraliky_13.JPG
kraliky_14.JPG
kraliky_14.JPG
kraliky_15.JPG
kraliky_15.JPG
kraliky_16.JPG
kraliky_16.JPG
kraliky_17.JPG
kraliky_17.JPG
kraliky_18.JPG
kraliky_18.JPG
kraliky_19.JPG
kraliky_19.JPG
kraliky_20.JPG
kraliky_20.JPG
kraliky_21.JPG
kraliky_21.JPG


RSS | Obchodné podmienky © MotoRoute 2009-2022 Všetky práva vyhradené.

MotoRoute Slovakia, s.r.o., Sabinovská 49, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 47 359 889, DIČ/IČ DPH: SK2023891364 zapísaná v OR SR Oddiel Sro, vložka č. 29068/P. Zaujímavé odkazy: www.motolife.sk